Yhdessä kohti parempaa arkea

Valmennukset

Valmennus on matalankynnyksen palvelu, jossa etsitään ratkaisuja arjen ongelmakohtiin. Syy hakeutua valmennukseen voi olla esimerkiksi stressioireet, uupumus, unettomuus tai huoli tulevasta. Valmennuksessa keskitytään löytämään yhdessä ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla voidaan vaikuttaa ihmissuhteisiin, itsetuntemukseen, työelämän haasteisiin ja voimavarojen ylläpitoon. 

Valmennukset voidaan toteuttaa ryhmä- tai yksilötapaamisella.Ryhmät kootaan haastattelemalla.Yksilötapaamisen voi varata suoraan kalenterista.

Monikieliset valmennuspalvelut: Yhdistämme kulttuurit ja ihmiset yhteisen kielen avulla 


Monikieliset valmennuspalvelumme tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää erilaiset kulttuurit ja ihmiset. Inspiroidu ja kasva kanssamme monikielisen yhteisön tuella, jossa jokaisella on paikkansa ja äänensä!

Monikielisen osaamisemme ansiosta saat mahdollisuuden oppia ja kehittyä monikulttuurisessa ympäristössä. Näissä palveluissa kielitaidon monipuolistuminen ja kulttuurien välinen ymmärrys korostuvat meillä vahvasti.

Monikielisissä valmennuspalveluissamme opitaan monipuolisesti eri kielten ja kulttuurien kautta. Tämä monimuotoisuus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden laajentaa näkökulmiaan, kehittää empatiakykyä ja oppia uusia tapoja ratkaista ongelmia.

Kohti parempaa huomista: Nuoruuden matka itsensä löytämiseen 


Nuoruus on taianomainen aika täynnä mahdollisuuksia ja ihmeitä, mutta monesti myös haasteita ja epävarmuutta. Se on aikaa, jolloin meillä on lupa unelmoida suuria ja tavoitella niitä kirkkain silmin. Se on aika, jolloin etsimme itseämme, kuka olemme ja mitä todella haluamme elämältä.

Itsensä löytäminen ei ole helppo tehtävä. Se vaatii rohkeutta astua epämukavuusalueelle, tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä hyväksyä ne osaksi itseä. Se vaatii myös uskallusta olla aito itsensä, kuunnella sydämen ääntä ja tehdä rohkeita valintoja.

Matka itsensä löytämiseen  on matka kohti kasvua, vahvuutta ja onnellisuutta. Jokainen takaisku, epäonnistuminen tai haaste opettaa meille jotain arvokasta itsestämme ja ohjaa meitä lähemmäksi todellista itseämme.

Psyykkinen työvalmennus

Psyykkisessä työvalmennuksessa kasvatetaan ja tuetaan työntekijänä itsetuntemusta sekä myönteisen minäkäsityksen kehittymistä. Valmennuksessa parannetaan työntekijän heikkouksien ja vahvuuksien tiedostamista sekä kasvatetaan itseluottamusta. Valmennuksessa etsitään yhdessä sopivia ajatus- ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan lievittää stressioireita, riittämättömyyden tunnetta, unettomuutta sekä jaksamista. Tavoitteena on elämänhallinnan lisääminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen.

Nuori ja vanhempi

-valmennus

Murrosiänmuutoksen on normaali nuoren elämänvaiheessa tapahtuva ja laaja-alaista kehitystä nuoruudessa. Oma keho muuttuu lapsen vartalosta aikuisen mittoihin seksuaalisuus voimistuu ja tunne-elämässä kuohuu. Kehittyvät ajattelutaidot avaavat nuorelle uuden maailman ja suhde voi muuttua muihin, erityisesti omiin vanhempiin. Valmennuksessa pureudutaan löytämään nuoren ja vanhempien kanssa uusien toimivien menetelmien kautta ratkaisu. Valmennus sopii n. 12-18-vuotiaille nuorille ja heidän huoltajilleen.

Parisuhdevalmennus

    Parisuhdevalmennus sopii uusille pareille sekä jo vuosia yhdessä olleille pariskunnille. Syy hakeutua parisuhde valmennukseen voi olla perheen lisäys, arjen muutokset tai hukassa olemisen tunne. Parisuhdevalmennuksessa ei keskitytä ongelmien märehtimiseen vaan pysyvien ja toimivien ratkaisuiden etsimiseen. Parisuhdevalmennuksessa voidaan etsiä keinoja yhteiselon parantamiseksi, laantuneen suhteen uudelleen sytyttämiseksi sekä aivan arkipäiväisten asioiden yhdessä järjestelyyn. 

Nepsy perhevalmennus

Neuropsykiatrisien erityispiirteiden ja arjen sujuvuuteen tähtäävä valmennus perheelle pitää sisällään 11 tapaamista, joista viisi on lyhytterapiakäyntejä, kolme vyöhyketerapiaa ja kolme valmennusta. Asiakasperheeksi voi hakeutua uuden diagnoosin saamisen jälkeen tai uuden elämäntilanteen edessä. Joskus pienikin muutos voi vaikuttaa huomattavasti erityistä tukea tarvitsevan perheen toimintakykyyn. Valmennus ei edellytä diagnoosia. Valmennuksesta on hyötyä  nepsy-oireettomillekin.

Varaa aika kalenterista

Yksilövalmennukseen voit varata ajan suoraan kalenterista. 

Ryhmiin haetaan alla olevalla lomakkeella.

Hae mukaan ryhmävalmennukseen

MIELIALA-KEULA

- TUKENA ARJEN MYRSKYISSÄ