Yhdessä kohti parempaa arkea

Ratkaisukeskeinen valmennus

Valmennus on matalankynnyksen palvelu, jossa etsitään ratkaisuja arjen ongelmakohtiin. Syy hakeutua valmennukseen voi olla esimerkiksi stressioireet, uupumus, unettomuus tai huoli tulevasta. Valmennuksessa keskitytään löytämään yhdessä ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla voidaan vaikuttaa ihmissuhteisiin, itsetuntemukseen, työelämän haasteisiin ja voimavarojen ylläpitoon. 

Valmennukset

Valmennukset voidaan toteuttaa ryhmä- tai yksilötapaamisilla. 
Ryhmät kootaan haastattelemalla. Yksilötapaamisen voit varata suoraan kalenterista.

Psyykkinen työvalmennus

Psyykkisessä työvalmennuksessa kasvatetaan ja tuetaan työntekijänä itsetuntemusta sekä myönteisen minäkäsityksen kehittymistä. Valmennuksessa parannetaan työntekijän heikkouksien ja vahvuuksien tiedostamista sekä kasvatetaan itseluottamusta. Valmennuksessa etsitään yhdessä sopivia ajatus- ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan lievittää stressioireita, riittämättömyyden tunnetta, unettomuutta sekä jaksamista. Tavoitteena on elämänhallinnan lisääminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen.

Nuori ja vanhempi

-valmennus

Murrosiänmuutoksen on normaali nuoren elämänvaiheessa tapahtuva ja laaja-alaista kehitystä nuoruudessa. Oma keho muuttuu lapsen vartalosta aikuisen mittoihin seksuaalisuus voimistuu ja tunne-elämässä kuohuu. Kehittyvät ajattelutaidot avaavat nuorelle uuden maailman ja suhde voi muuttua muihin, erityisesti omiin vanhempiin. Valmennuksessa pureudutaan löytämään nuoren ja vanhempien kanssa uusien toimivien menetelmien kautta ratkaisu. Valmennus sopii n. 12-18-vuotiaille nuorille ja heidän huoltajilleen.

Parisuhde-valmennus

    Parisuhdevalmennus sopii uusille pareille sekä jo vuosia yhdessä olleille pariskunnille. Syy hakeutua parisuhde valmennukseen voi olla perheen lisäys, arjen muutokset tai hukassa olemisen tunne. Parisuhdevalmennuksessa ei keskitytä ongelmien märehtimiseen vaan pysyvien ja toimivien ratkaisuiden etsimiseen. Parisuhdevalmennuksessa voidaan etsiä keinoja yhteiselon parantamiseksi, laantuneen suhteen uudelleen sytyttämiseksi sekä aivan arkipäiväisten asioiden yhdessä järjestelyyn. 

Varaa aika kalenterista

Yksilövalmennukseen voit varata ajan suoraan kalenterista. 

Ryhmiin haetaan alla olevalla lomakkeella.

Hae mukaan ryhmävalmennukseen

MIELIALA-KEULA

- TUKENA ARJEN MYRSKYISSÄ